Terug

Bestuur en beleid

Vorige / volgende:

Bestuur


Het bestuur van het KPN Mooiste Contact Fonds bestaat uit een achttal bevlogen KPN’ers. Ze zijn afkomstig uit verschillende hoeken van de organisatie, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: zij willen met het fonds hun sociale betrokkenheid tot uiting brengen.


Esther Beltman
Esther Beltman is Manager Marketingcommunicatie bij KPN. Als lid van het Management Team is zij verantwoordelijk voor 8 regio's in Noord West Nederland. Sinds november 2012 maakt ze deel uit van het bestuur van het KPN Mooiste Contact Fonds. Als bestuurslid van het fonds stuurt ze de initiatieven aan en werkt ze aan de interne en externe beleving en bekendheid van het fonds.

"KPN heeft een verborgen parel: het KPN Mooiste Contact Fonds. Al jaren richt het fonds zich op de bestrijding van eenzaamheid bij kwetsbaren in Nederland. Het is mooi te zien hoe KPN-ers zich vrijwillig inzetten. Het verschil maken bij de doelgroep én bij de medewerkers, daar doe ik het voor."

Erik van ‘t Hof
Erik van ‘t Hof is sinds januari 2017 in dienst van KPN en verantwoordelijk voor Talent, Leadership & Learning development. Sinds september 2017 is Erik tevens CHRO a.i.. Voordat hij bij KPN in dienst kwam was hij partner bij Maes & Lunau Executive Search. Daarvoor werkte Erik 8 jaar bij Pon Holdings B.V. waar hij in de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk was voor HR. Sinds januari 2018 maakt hij deel uit van het bestuur van het KPN Mooiste Contact Fonds.

“Na mijn indiensttreding heb ik mogen ervaren wat voor geweldig initiatief Het Mooiste Contact Fonds is waar KPN zich aan verbindt. Zoveel KPN-ers die zich vrijwillig inzetten geeft mij een goed en trots gevoel. Ik ben hier graag onderdeel van en kijk uit naar meer inspirerende initiatieven in de toekomst”.

Hans Koeleman
Hans Koeleman is sinds 2007 Director Corporate Communications & CSR bij KPN. Eerder werkte hij voor Ahold waar hij als Vice President Communications onder meer verantwoordelijk was voor interne communicatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het corporate merk. Daarvoor vervulde hij onder meer de functie van Hoofd In- en Externe Communicatie bij Albert Heijn en Manager Externe Communicatie bij Delta Lloyd. Verder is hij actief als adviseur en docent bij verschillende instituten voor onderwijs in PR en corporate communications.

"Contact geeft betekenis aan ons leven. Het is mijn persoonlijke missie dat door ons fonds zoveel mogelijk mensen hun mooiste contacten beleven. En dat mijn collega's ervaren wat hun werk betekent, dat hun bedrijf een hart heeft."

Daniella Koster
Sinds 2010 is ze werkzaam bij KPN in diverse finance manager functies. Vanaf dat moment is ze ook betrokken als penningmeester bij het Mooiste Contact Fonds.

“De vreugde en het enthousiasme van de deelnemers en vrijwilligers geven mij veel energie. Je leert erdoor relativeren en het laat je zien wat echt belangrijk is in het leven.”

Joris van Oers
Sinds 1 november 2015 is Joris van Oers terug bij KPN waar hij in de periode tussen 2001 en 2008 al verschillende management- en directiefuncties in de Zakelijke Markt heeft vervuld. Sinds zijn terugkeer is Joris als Executive Vice President verantwoordelijk voor de Zakelijke Markt. Hij is de drijvende kracht achter de ambities om KPN te positioneren als integrale ICT-dienstverlener in dit marktsegment. Sinds 2016 is Joris bestuurslid van het KPN Mooiste Contact Fonds.

“De samenleving digitaliseert en hierin speelt KPN een belangrijke rol. Digitalisering raakt ook kwetsbare groepen in onze samenleving. Ik ben trots op het feit dat KPN met haar mensen en middelen hier, via het MCF, een rol van betekenis heeft”.

Marlies Pernot
Sinds mijn vertrek bij KPN in 2000 ben ik veertien jaar algemeen directeur geweest van Vereniging Eigen Huis. Nu houd ik me bezig met vluchtelingenwerk, als vrijwilliger, en om dat goed te kunnen doen ben ik aan de studie aan de VU ‘International Migration and Refugee Law”. Voor mij is het bijzonder om als bestuurder van het fonds hier aan te mogen meewerken. Bovendien heel leuk om weer bij KPN terug te zijn.

“Ik wou dat ik twee hondjes was, dat kon ik samen spelen”. Dit gedichtje van Toon Hermans geeft op een charmante manier de wanhoop weer van mensen die alleen zijn. Het KPN Mooiste Contact Fonds geeft mensen, kinderen, ouderen of mensen aan de zelfkant van onze samenleving het cadeau van contact. Met inzet van haar eigen kennis van communicatie en met inzet van veel medewerkers. Een fantastische combinatie."

Brechtje Spoorenberg
Brechtje Spoorenberg is Manager Verantwoord Ondernemen KPN. Zij studeerde Nederlands en Bedrijfscommunicatie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1993 werkt ze bij KPN, waar ze verschillende functies bekleedde. Sinds 2014 maakt zij deel uit van het bestuur van het KPN Mooiste Contact Fonds.

“Ik vind het fonds een prachtige uiting van de warme kant van KPN. We maken de maatschappij een beetje mooier en het doet ook wat met de medewerkers die zich hiervoor inzetten. Ook met mij, en daarom ben ik graag bestuurslid voor het KPN Mooiste Contact Fonds.”

Mark Versteegen
In zijn functie als directeur Sponsoring en directeur KPN Mooiste Contact Fonds is Mark Versteegen verantwoordelijk voor alle corporate sponsoractiviteiten van KPN, waaronder het schaatsen (KNSB), KPN Mooiste Contact Fonds, Wereld Natuur Fonds (WNF) en het Rijksmuseum. Verder maakt hij deel uit van het Management Team Corporate Communications van KPN. Zijn focus ligt op ‘synergie tussen alle gebieden van het programma.’ Daarbij kan hij bogen op bijna twintig jaar ervaring als allround-marketing en -communicatieprofessional.

“Na zeven jaar bouwen is het KPN Mooiste Contact Fonds een begrip geworden voor vrijwel alle KPN'ers en straks misschien ook voor heel Nederland. Met oprechte interesse in de kwetsbare medemens zetten wij ons in met onze producten, diensten en duizenden collega’s om eenzaamheid tegen te gaan en sociaal contact te bevorderen. Het is een eer om hier iedere dag weer aan te werken.”

BeleidHet KPN Mooiste Contact Fonds is in 2007 door KPN opgericht als een onafhankelijke stichting met als doel eenzaamheid in Nederland te helpen bestrijden en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van sociaal isolement. Dat gebeurt door projecten te ondersteunen met de inzet van mensen, middelen en geld. Jaarlijks doneert KPN daarvoor een bedrag aan het fonds en krijgen alle KPN medewerkers de mogelijkheid om zich één dag per jaar als vrijwilliger voor het fonds in te zetten.

Criteria
Jaarlijks vindt de toe- of afwijzing van potentiële projecten plaats in oktober/november voor het jaar daarop. Om er zeker van te zijn dat uw project meegaat in de procedure is het van belang dat u uw project uiterlijk 1 augustus indient via mooistecontact@kpn.com.

De projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds worden geselecteerd op basis van een aantal criteria:

  • Het project moet primair bijdragen aan de doelstellingen van het fonds, namelijk het bestrijden van eenzaamheid;
  • ICT moet instrumenteel en doorslaggevend zijn in het project; 
  • Het fonds werkt altijd samen met organisaties die specifieke kennis hebben van het onderwerp; 
  • Het project dient een nationaal bereik te hebben; 
  • Het project biedt KPN-vrijwilligers de mogelijkheid zich in te zetten.

Projecten
Het fonds was in 2007 initiatiefnemer van het project KlasseContact en is sindsdien daarbij betrokken. Het doel van dit project is om ernstig chronisch zieke kinderen in Nederland, die niet naar school kunnen, virtueel aan te sluiten op de klas. Het aantal langdurig zieke kinderen dat wordt geholpen met KPN KlasseContact groeit jaarlijks. Het streven voor 2015 is om ongeveer 1250 patiëntjes te verbinden met hun klas. Het uiteindelijke doel is om dat voor alle langdurig zieke kinderen te kunnen doen.

Daarnaast wijst het bestuur van het fonds jaarlijks twee projecten aan die gedurende tenminste zes maanden ondersteund worden. Uitgangspunt hierbij is dat het KPN Mooiste Contact Fonds betrokken is bij het opstarten van het project door de inzet van ICT, vrijwilligers en geld. Het project dient zich vervolgens op eigen kracht verder te ontwikkelen. 

ANBI-status
Het KPN Mooiste Contact Fonds heeft in 2014 de ANBI-status verkregen. Daarmee is het fonds een ‘algemeen nut beogende instelling’. Deze status geldt voor instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Bovendien mag er geen winstoogmerk zijn. Deze status maakt het onder meer mogelijk dat het fonds zelf fondsen kan werven. Meer informatie is te vinden op anbi.nl.

Conform de ANBI voorwaarden en statuten kent de Stichting Mooiste Contact Fonds geen beloning voor bestuurders. Ook de onkosten van het bestuur worden door de bestuursleden zelf gedragen.

Download hier het Financieel verslag 2017 van het KPN Mooiste Contact Fonds (RSIN/fiscaal 8187 65 410).
Download hier het uittreksel (KvK) van het KPN Mooiste Contact Fonds.
Download hier de jaarrekening 2016.

Vorige / volgende: